Дейности

Обучение на полигон IRATOS Пловдив
Обучение на полигон IRATOS Пловдив
Cемонтни дейности на ветрогенераторно поле Q7
IОбучение на полигон IRATOS Пловдив

 

— Фирма АСПЕН ЕООД, е регистрирна 1996 г. с основна дейност: Извършване на услуги в сферата на строителните ремонти, както и ползване на въжен достъп за ремонти на труднодостъпни места.
— 
—ИЗВЪРШВАМЕ СЛЕДНИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ:
— 
—1. Монтаж на АФС, антени, телекомуникационно оборудване.
—2. Електромонтажни работи - вътрешни и външни
—3. Мълниезащитни инсталации
—4. Изработка и монтаж на метални конструкции
—5. Бояджийски – конструкции, заводски комини, кули
—6. Тенекеджийски работи – обшивки на покриви, силози, охл. кули
—7. Почистване и измиване на сгради, фасади, остъкления и др.
—8. Монтаж на полиуретанови панели
—9. Възстановителни работи по бетонови повърхности
—10. Обследване и заснемане на метални и бетонни повърхности
—11. Обезопасяване на скални масиви
— 
—Фирмата разполага с необходимата техника и персонал за извършване на описаните дейности.
— 
—В своята дългогодишна дейност дружеството е изпълнявало СРР и е работила за следните фирми: ТЕЦ “ Марица Изток - 2”, Мини “Марица Изток” ТЕЦ “Варна”, “Топлофикация Север - Пловдив”, ОЦ “Юг” Пловдив, язовирни стени “Кричим”, “Въча”, “Кърджали”, НЕК, “Агрия”- Пловдив, “Асенова крепост” Асеновград, Винпром – Перущица, БТК, “Целхарт” гр. Стамболийски, както и редица други по-малки фирми. Изпълнявала е инвеститорски контрол при ремонта на комин с Н-325 на Кумерио Мед АД гр.Пирдоп.
—Извършва се монтаж на АФС по дългосрочен договор с Мобилтел ЕАД, ТелеЛинк ЕАД, МАКСТЕЛЕКОМ. Извършвани са СРР и монтаж на антени към НУТРС, изпълнявани са подобни дейности към Раком НТ и др. фирми работещи в областа на телекомуникациите. Извършван е монтаж и вдигане на апаратури на труднодостъпни места с ползване на въжен достъп.
—Персонала разполага с необходимите документи за работа на височина както и има право да обучава за работа на височина, също има и други квалификации.
— 
—Досега изпълнените обекти са обхващали множество от дейностите в строителството, както и са били с различен по големина обем. Фирмата  е нямала рекламации за извършената строително – ремонтна дейност.